Komunidad at Kaganapan

Ikonekta ka ng Connections sa iyong komunidad

Narito kung paano ito gumagana

Mapa ng Komunidad

Maghanap ng mga lugar sa mga taong may katulad na mga pinagmulan o mga taong nagsasalita ng parehong wika.

TINGNAN ANG ONLINE

Maghanap ng mga kaganapan sa lipunan at palakasan na malapit sa iyo

Irehistro ang iyong interes

Ipapaalam namin sa iyo sa lalong madaling magagamit ang app sa App Store at Google Play.

I-type ang iyong mga kasanayan sa karera. Hal. Pamamahala ng oras, komunikasyon, pamumuno

Anong uri ng mga bakanteng trabaho ang iniisip mong pagpuno? hal. barista, data scientist.