Komunidad at Kaganapan

Ikonekta ka ng Connections sa iyong komunidad

Narito kung paano ito gumagana

Mapa ng Komunidad

Maghanap ng mga lugar sa mga taong may katulad na mga pinagmulan o mga taong nagsasalita ng parehong wika.

TINGNAN ANG ONLINE

Maghanap ng mga kaganapan sa lipunan at palakasan na malapit sa iyo

Australia's migrant and refugee onboarding app

Now available for download!
Life. Careers. Community.